İcra Hukuku

Alacaklının alacağını devlet eli ile almak için kullandığı yol olarak da bilinen icra hukuku bir işi yapma, yerine getirme, uygulama anlamlarına gelmektedir.

Bu bağlamda işi mahkemeye düşen her gerçek ve tüzel kişi günün sonunda icra hukuku ile karşılaşmaktadır. Kanunlarda yapılan son değişikliklerle özellikle ticari hayatta icra hukuku daha da önem kazanmıştır.

  • İcra takip dosyalarının hazırlanması
  • İcra takip işlemlerinin başlatılması
  • Kıymetli evraktan kaynaklı icra takip işlemleri
  • İlamlı ve ilamsız alacaktan kaynaklı icra takip işlemleri
  • İcra takibine itirazdan kaynaklı davalar
  • İcra kanunundan kaynaklı İstihkak davaları
  • İcra kanunundan kaynaklı iptal davaları
  • İcra kanunundan kaynaklı borçlu olmadığının tespiti davaları
  • İcra kanunundan kaynaklı tahliye davaları
Paylaş:

İcra Hukuku ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var. Bize yazın.