Tazminat Hukuku

Günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız hukuka aykırı eylemler sonucunda ortaya çıkan zararlar cezai yaptırımların yanında aynı zamanda hukuki birtakım sorumlulukları ve yaptırımları da beraberinde getirmektedir.

Bu hukuki yaptırımların başında da tazminat olarak adlandırdığımız zarar verenin zarar görene ödediği bedel gelmektedir.

 • Maddi tazminat davaları
 • Manevi tazminat davaları
 • Ceza hukukundan kaynaklı tazminat davaları
 • Trafik kazalarından kaynaklı tazminat davaları
 • İş kazalarından kaynaklı tazminat davaları
 • Meslek hastalıklarından kaynaklı tazminat davaları
 • Ölüm ve bedensel zararlardan kaynaklı tazminat davaları
 • Destekten yoksun kalmadan kaynaklı tazminat davaları
 • Tıbbi sorumluluklardan kaynaklı tazminat davaları
 • İdarenin eylemlerinden kaynaklı tazminat davaları
 • Gayrimenkulden kaynaklı tazminat davaları

Tazminat Hukuku ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var. Bize yazın.