İnşaat Hukuku

Özellikle son yıllarda ülkemizin lokomotifi olarak nitelendirebileceğimiz inşaat sektöründe arz talep dengesinden bağımsız olarak inşa edilen betonarme yapılar artmakta ve bu sayı günden güne çoğalmaktadır.

Sektördeki bu hızlı artış beraberinde farklı ve içinden çıkılması imkansızmış gibi görünen sorunları ortaya çıkarmaktadır.

İşte bu süreç içerisinde Boğaziçi Hukuk Bürosu olarak gerek gerçek kişilere, daire sahiplerine, apartman ve site yönetimlerine gerekse tüzel kişilere, müteahhit firmalarına inşaat yapımının başlangıç aşamasından bitiş aşamasına kadar hizmet verilmektedir.

İnşaat hukuku alanında vermiş olduğumuz bu hizmetler;

 • İnşaatın hukuki ve teknik şartnamesinin hazırlanması,
 • Anlaşma şartları ışığında sözleşme öncesi ön protokollerin hazırlanması,
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kat Karşılığı İnşaat yapımı sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İnşaat süresince gerekli olan tüm taşeron sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kat karşılığı inşaat yapımı ile alakalı alt sözleşmelerin hazırlanması
 • Daire değişim veya takas sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Geçici kabul ve kesin kabul sözleşmelerinin hazırlanması
 • Yapı Kullanım İzin belgesi ( İskân ) alım sürecinin takip edilmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı sözleşmenin ileriye ve geriye dönük olarak fesh edilmesi davaları
 • Fesih edilen inşaat sözleşmelerinin ayakta olduğunun tespiti,
 • Bitirilmeyen, eksik kalan inşaatların bitirilmesi davalarının açılması,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hukuka aykırı maddelerinin iptali davaları
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı alacak ve nama ifa davaları
 • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de ki inşaat davaları

İnşaat Hukuku ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var. Bize yazın.