Faaliyet Alanları

Boğaziçi Hukuk Bürosu, alanlarında uzmanlaşmış kadrosunun ortak akıl yürüterek geliştirdiği sonuç odaklı hukuki çözümlerle yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere ulusal ve uluslararası standartlarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Ne yaptığımız önemli. Ancak hizmet verdiğimiz kurum ve kişilerin düşünceleri ise çok daha önemli.

Müşterilerimize ne kadar değer verdiğimizi göstermenin en iyi yolu, deneyimlerini bizimle ve başkalarıyla paylaşmalarını sağlamaktır.

Sizde verdiğimiz hizmetten memnun kaldıydanız lütfen iletişim formunu kullanarak hakkımızdaki yorumlarınızı bildirin. Kısa bir süre sonra yorumlarınızı web sitemizde diğer müşterilerimiz ile paylaşalım.

image

HukukBlog

Güncel ve en çok karşılaşılan, böyle olmasına rağmen çözüm konusunda istenilen sonuca ulaşılamayan sorunları ve çözüm önerilerini derlemiş olduğumuz blog yazılarımızı takip etmenizi öneririz.

Tüm blog yazıları için tıklayınız

Lütfen çekinmeyin, Bize danışın

Bilgi paylaştıkça değer kazanır. Siz sorun, biz cevaplarınızı bulalım.

Şimdi Danışın

Soru & Cevap

Tüm Sorular Soru Sor

25.03.2020 tarihinde kabul edilen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen Geçici Madde-2 kapsamında ''01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz'' hükmü gereği bu tarihler arasında ödeyemediğiniz kira bedeli sebebiyle kiraya veren kira sözleşmenizi fesh edemeyeceği gibi bu zaman diliminde ödenmeyen kira bedellerine dayanarak tahliye davası açamaz. 

Dava açıldıktan sonra tarafların karşılıklı dilekçelerini sunması için gereken sürelerin geçmesi yaklaşık 45 ile 60 gün arasında sürebilir.

İkale sözleşmesi, bir iş akdinin işçi ve işverenin karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri doğrultusunda belli bir tazminat (ikale tazminatı) karşılığının ödenmesi suretiyle sona erdirilmesidir.

Terkin işlemi ya bir ayni hakkı sona erdirmek ya da yolsuz hale gelen tapu sicilini düzeltmek için yapılan işlemdir.

Bir ayni hakkın kazanılması için tapu kütüğüne yapılan kaydına tescil işlemi denir. Kütüğe tesciller, istem tarihine ve sırasına göre yapılır.

Çeke ait borçlanmaların şekli, bu borçlanmaların imza edilmiş olduğu ülkenin hukukuna göre belirlenir. Bununla beraber, ödeme yeri hukukunun öngördüğü şekle uyulması yeterlidir. 767 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları da uygulanır. (madde 820)

İmalatçı veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi mallan için o malın Bakanlıkça tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadırlar.

Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir.

Bize danışın

Edinmiş olduğumuz tecrübeler bize gösterdi ki sorunlar aslında paylaşılmadığı için çoğalırlar. Siz sorun etmeyin, bize söyleyin. Sizi dinleyelim, sizin için düşünelim, cevaplarınızı önünüze getirelim. Size yardım etmeye hazırız.