Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları taşınmaz mallara kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu yararı gözeterek el konulması anlamında gelmektedir.

Kamulaştırma kimi zaman acele olmakta, kimi zaman fiili olarak uygulanmakta kimi zaman ise mülkiyet hakkını sınırlayarak hukuki statüde kalmaktadır. 

  • Acele kamulaştırma davaları
  • Kamulaştırma pazarlık işlemleri
  • Kamulaştırma anlaşma veya anlaşmazlık işlemleri
  • Kamulaştırma davası öncesi idareye başvuru işlemleri
  • Kamulaştırma davaları
  • Kamulaştırmasız hukuki el atmadan kaynaklı davalar
  • Kamulaştırmasız fiili el atmadan kaynaklı davalar
  • Kamulaştırılacak taşınmazın bedel tespiti davaları
  • Kamulaştırılacak taşınmazın bedel artırımı davaları

Kamulaştırma Hukuku ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var. Bize yazın.