İdare ve Vergi Hukuku

Kendine özgü kural ve kaideleri bulunan idari yargılama usulünün iyi bilinmemesi nedeniyle, idari yargı mercilerinde açılan iptal, tam yargı (tazminat) veya vergi davalarının takibinde taraflar, hukuken haklı olsalar bile usulde yapmış oldukları hatalar nedeniyle hak kaybına uğrayabilmekte ve bu kayıpların daha sonra telafisi çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

İdare ve vergi hukuku alanındaki başlıca hizmetlerimiz;

  • Dava öncesi idareye başvuru işlemleri
  • Dava açılması ve yürütmeyi durdurma işlemleri
  • İptal davaları ve takip işlemleri
  • Tam yargı davaları ve takip işlemleri
  • Aleyhte verilen kararlara karşı üst kanun yolları işlemleri

İdare ve Vergi Hukuku ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var. Bize yazın.