Miras Hukuku

Ölen bireyin, ölümünden sonra hayatta kalan alt veya üst soyuna geçen her türlü alacak ve borcun tümüne birden miras adı verilmektedir.

Miras hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetler;

 • Mirasçılık belgesi alma işlemleri
 • Miras ile kalan tüm malların intikal işlemleri
 • Mirasçılık belgesine itiraz ve iptal davaları
 • Yasal mirasçıların tespiti davaları
 • Miras payı tespiti davaları
 • Mirasın reddi davaları
 • Vasiyetnamenin iptali davaları
 • Tenkis davaları
 • Mirasçılıktan çıkarma davaları
 • Mirastan feragat davaları
 • Miras paylaşımı davaları
 • Ölene kadar bakma sözleşmesinden kaynaklı davalar

Miras Hukuku ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var. Bize yazın.