HukukBlog

Güncel ve çok karşılaşılan durumlar olmasına rağmen, çözüm konusunda istenilen sonuca ulaşılamayan sorunları ve bu sorunlara dair çözüm önerilerini derlemiş olduğumuz blog yazılarımızı takip etmenizi öneririz.

Kira Bedelindeki Artışın Tespiti

Kira Bedelindeki Artışın Tespiti

Son zamanlarda kiralayan ve kiracı arasında ortaya çıkan en önemli sorun kira bedelindeki artış oranı olarak gözlemlenmektedir. devamı

İade Edilen Ürünlerde Kargo Ücreti

İade Edilen Ürünlerde Kargo Ücreti

İade edilen ürünlerde kargo ücretinin kim tarafından karşılanacağı son zamanlarda sürekli karşımıza çıkmaktadır. devamı

Covid-19 Gölgesinde Sınıf Geçme Düzenlemesi

Covid-19 Gölgesinde Sınıf Geçme Düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle "Olağanüstü haller" başlıklı madde yeniden güncellendi. devamı

Havayolu Taşımacılığına Koronavirüs Etkisi

Havayolu Taşımacılığına Koronavirüs Etkisi

Covid-19 Salgın hastalığının ülkemizde yayılmaya başlamasıyla beraber durma noktasına gelen hava yolu taşımacılığında bir dizi önlemler alınmıştır. devamı

Koronavirüs Salgını

Koronavirüs Salgını'nın Hukuki Sürelere Etkisi

Covid-19 Salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla 30.04.2020 tarihine kadar verilen yargı da sürelerin durması kararı uzatıldı. devamı

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Hukuken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Hukuken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Farklı nedenlerden dolayı zaman içinde kentsel standartlara uymayan, fiziki yapısı gittikçe bozulan veya terkedilen kent alanlarının yeniden kente kazandırılması kentsel dönüşüm olarak ifade edilmektedir. devamı

İş Hukuku’na Özgü Tazminatlar Nelerdir?

İş Hukuku’na Özgü Tazminatlar Nelerdir?

İş Hukuku’nun temel amaçlarından birisi işçiyi korumak, iş ilişkisinin devamlılığını sağlamak ve iş güvencesi oluşturmaktır. devamı

Muvazaa Davaları

Muvazaa Davaları

Muvazaa, diğer adıyla danışıklı işlem davaları gerçek olmadığı halde gerçekmiş gibi hukuki sonuç doğuran işlem ve tasarruflara ilişkindir. devamı

Karşılıksız Çek Suçlarında Sorumluluk

Karşılıksız Çek Suçlarında Sorumluluk

Karşılıksız çek düzenlenmesi suçuna ilişkin cezai yaptırım hükümleri 5941 sayılı Çek Kanununda yer almaktadır. devamı

Mal Paylaşımı Davaları

Mal Paylaşımı Davaları

Eşler arasında evlilik öncesi sözleşme yapılmamış veya yasal mal rejimi dışındaki bir mal rejimi benimsenmemişse kanun gereği Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi hükümleri geçerlidir. devamı

Kentsel Dönüşüm Davaları ve İtirazlar

Kentsel Dönüşüm Davaları ve İtirazlar

Türkiye'de ve Türk hukukunda kentsel dönüşüm kavramı oldukça yeni kullanılmaya başlanan bir kavram olarak karşımıza çıkmakta. devamı

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk

Kanunda, satış talebinden itibaren 3 ay içerisinde gerçekleştirileceği öngörülen taşınmaz satışı, öngörülen süreden sonra gerçekleşse dahi geçerli bir işlem olacaktır. Bunun sebebi, öngörülen bu 3 aylık sürenin icra organı için öngörülen düzenleyici niteliğidir. devamı