Soru & Cevap

İçinden çıkamadığınız soru ve sorunlarınızı bize yöneltin. En kısa zamanda size cevap verelim.

Koronavirüs Salgını Sebebiyle İşletmemiz Kapalı, Kira Ödeyemiyoruz. Kiraya Veren Bizi Çıkartabilir mi ?

25.03.2020 tarihinde kabul edilen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen Geçici Madde-2 kapsamında ''01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz'' hükmü gereği bu tarihler arasında ödeyemediğiniz kira bedeli sebebiyle kiraya veren kira sözleşmenizi fesh edemeyeceği gibi bu zaman diliminde ödenmeyen kira bedellerine dayanarak tahliye davası açamaz.  devamı

 • İsmini Vermek İstemedi
 • 01 Mayıs 2020

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Dava açıldıktan sonra tarafların karşılıklı dilekçelerini sunması için gereken sürelerin geçmesi yaklaşık 45 ile 60 gün arasında sürebilir. devamı

 • Ayşe Turan
 • 23 Mayıs 2019

İkale sözleşmesi nedir nasıl hazırlanır?

İkale sözleşmesi, bir iş akdinin işçi ve işverenin karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri doğrultusunda belli bir tazminat (ikale tazminatı) karşılığının ödenmesi suretiyle sona erdirilmesidir. devamı

 • İsmet Güzel
 • 23 Mayıs 2019

Tapu Sicilinde Terkin Nedir?

Terkin işlemi ya bir ayni hakkı sona erdirmek ya da yolsuz hale gelen tapu sicilini düzeltmek için yapılan işlemdir. devamı

 • Vesile Kandıralı
 • 23 Mayıs 2019

Tescil Nasıl Yapılır?

Bir ayni hakkın kazanılması için tapu kütüğüne yapılan kaydına tescil işlemi denir. Kütüğe tesciller, istem tarihine ve sırasına göre yapılır. devamı

 • Muhsin Durgut
 • 23 Mayıs 2019

Çekle ilgili şekil ve süreler nasıl belirlenir?

Çeke ait borçlanmaların şekli, bu borçlanmaların imza edilmiş olduğu ülkenin hukukuna göre belirlenir. Bununla beraber, ödeme yeri hukukunun öngördüğü şekle uyulması yeterlidir. 767 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları da uygulanır. (madde 820) devamı

 • Aziz Kurtoğlu
 • 23 Mayıs 2019

Bir Mal İçin Satış Sonrası Hizmetler Nelerdir? (TKHK 15)

İmalatçı veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi mallan için o malın Bakanlıkça tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadırlar. devamı

 • Kasım Yılmaz
 • 23 Mayıs 2019

Ticari Reklamlar ve İlanlar Nasıl Olmalıdır? (TKHK 16)

Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır. devamı

 • Ahmet Öztürk
 • 23 Mayıs 2019

İntifa senedi sahiplerine tanınabilecek haklar nelerdir?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. devamı

 • Ahmet Kandıra
 • 13 Şubat 2019

Sorunuz mu var? Şimdi bize yazın. En kısa zamanda size dönüş yapalım.